Sunday, June 20, 2004

 

รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน รู้สึกว่าตัวเองมีความคล่องแคล่วในการทำงานมากยิ่งขึ้น รู้หลักในการทำงานมากยิ่งขึ้น
มาดูกันนะคะว่าสิริภาทำอะไรบ้างในสัปดาห์นี้
งานที่ทำก็คือได้ต่อสายแลน ได้เชื่อมต่อการใช้เน็ตมิตติ้ง ได้ทำข้อมูลนักศึกษา ได้พิมพ์งาน(พิมพ์เร็วกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ)
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คอีกด้วย วางแผนการต่อสายแลน
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?