Sunday, June 20, 2004

 

รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์นี้ได้ออกนอกพื้นที่ไปที่โรงเรียนตะเครี๊ยะวิทยา ได้ฝึกการติดตั้งสายไฟในห้องคอมพิวเตอร์ ได้ลงโปรแกรม พิมพ์หนังสือราชการ
ทำปกข้อมูลนักศึกษา ได้ฝึกเล่นเกมส์แฮรี่พ็อตเตอร์(พี่ที่ร้านสอนให้)เกมส์นี้ดีนะคะได้ฝึกใช้สมองในการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เล่นถูกเวลานะคะ และตอนนี้กำลังวางแผนการเขียนเว็บเพจอยู่ค่ะ


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?