Sunday, June 20, 2004

 

รายงานการฝึกงานสัปดาห์แรก

สัปดาห์แรกของการฝึกงาน ก็ได้ออกนอกพื้นที่ไปที่โรงเรียนตะเครี๊ยะวิทยา ได้ฝึกการตั้งโปรแกรมเน็ตมิตติ้ง และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา หนังสือราชการ ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และได้ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์
เช่น ปรับสี ปรับขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง
Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?