Sunday, July 11, 2004

 

รายงานผลการฝึกงานสัปดาห์ที่ 4

วันจันทร์ที่ 21 มิย.2547
1.ช่วยรื้อสายไฟของเก่าออก
2.ช่วยต่อสายไฟห้องคอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 22 มิย.2547
1.ช่วยต่อสายไฟในห้องคอมพิวเตอร์
2.ต่อสาย LAN

วันพุธที่ 23 มิย.2547
1.พิมพ์งานเอกสาร
2.ทำข้อมูลนักศึกษา

วันพฤหัสที่ 24 มิย.2547
1.พิมพ์งานเอกสาร
2.พิมพ์ข้อสอบนักศึกษา
3.ฝึกการใช้ปริ๊นเตอร์

วันศุกร์ที่ 25 มิย.2547
-ลากิจ 1 วัน
*หมายเหตุ ลาเพื่อมาส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์จิราภรณ์
เพราะหมดเขตส่งวันที่ 25 มิย.2547

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?