Sunday, July 04, 2004

 

อ.จำลอง

แนะนำสถานที่ฝึกงาน
ชื่อศุนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ (074)393335
ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับไปรษณีย์ระโนด
อยู่หลังที่ดับเพลิง
รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่่ 4
วันจันทร์
1.เดินต่อสายไฟในห้องคอมพิวเตอร์
2.ช่วยรื้อสายไฟของเก่าออก
วันอังคาร
1.เดินต่อสายไฟในห้องคอมพิวเตอร์
2.ต่อสายแลน
วันพุธ
1.พิมพ์งานเอกสาร
2.ทำข้อมูลนักศึกษา
วันพฤหัสบดี
1.พิมพ์งานเอกสาร
2.พิมพ์ข้อสอบนักศึกษา
3.ฝึกการใช้พรินเตอร์
วันศุกร์
ลากิจ 1 วัน เพื่อไปส่งการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ เพราะหมดเขตส่งในวันที่ 25 มิถุนายน 2547
รายงานการฝึกงานสัปดาห์ที่ 5
วันจันทร์
1.ทำข้อมูลนักศึกษา
วันอังคาร
1.พิมพ์หนังสือราชการ
วันพูธ
1.พิมพ์งาน
2.ฝึกการใช้อินเตอร์เน็ต
วันพฤหัสบดี
1.ทำข้อมูลนักศึกษา
2.พรินงานเอกสาร
วันศุกร์
1.ทำบัตรนักศึกษา
ขอจบการรายงาานเท่านี้นะค่ะ และจะรายงานให้ทราบอีกต่อไปนะคะ

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?