Monday, October 04, 2004

 

แบบฝึกหัดที่ 2

โปรแกรม WebZipรู้จักกับ WebZip WebZip จัดเป็นโปรแกรม Internet Utilities ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็น "Offline Browser" หรือเป็นบราวเซอร์ที่ใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต นั่นเองครับ โดยโปรแกรมเป็นของบริษัท SpiderSoft ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 3.80 Release Date ที่ 31 ก.ค. 2000 โดยโปรแกรมมีจุดเด่นในการทำงานโดยรวมที่น่าสนใจ ดังนี้สามารถดาวน์โหลดหน้าเว็บเพจที่ต้องการหรือทั้งเว็บไซต์ มาเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ของเราสามารถจัดเก็บได้ทั้งหน้าเอกสารเว็บเพจ (HTML Document), รูปภาพ (Image), เสียง (Sound) รวมถึงไฟล์สื่อ (Media Files) ต่าง ๆ ได้ช่วยให้เราประหยัดเวลาและชั่วโมงการใช้งานอินเตอร์เน็ตโปรแกรมมีความง่ายในการใช้งานอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมwww.softwarepark.co.th/
www.provision.co.th


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?