Monday, October 04, 2004

 

อ.จำลอง

Forwarding E-mail Address เป็นการตั้งว่าให้มีผู้ให้บริการอีเมล์ฟรีนั้นส่งต่อ (Forward) เมล์ของคุณไปยังเมล์แอดเดรสอื่น เช่น ให้อีเมล์ซึ่งส่งมาที่ Junbo@thai.com ซึ่งส่งต่อไปยัง elephant@hotmail.com โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีหลายอีเมล์แอดเดรสแล้วต้องการอ่านเมล์จากทุกแอดเดรสเหล่านั้นพร้อมกันทีเดียว บริการนี้มักเป็นของแถมที่หลายๆ รายมีให้เช่นกัน

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?